Ventimanden.dk

Hvorfor skal anlæg/ kanaler renses?

Ventimanden.dk

Der kan være mange årsager til at anlæg og kanaler kan være snavsede.Mængden af støv afhænger af hvor mange personer der opholder sig i boligen, og i øvrigt af familiens adfærd, de kan have kørt i en periode uden filtre osv. Desuden kan støv i kanalerne være med til at sprede mikroorganismer, og støvet kan hurtigt sprede en brand til andre bygningskonstruktioner.

Hvis man har et anlæg med varmegenvinding er det desuden meget vigtigt at der er det rigtige forhold mellem varm udsuget luft og frisk indblæst luft, dette opnås med rene kanaler og korrekt indstilling af luftdyser

Et andet område hvor der kan være et behov for rensning af ventilationskanaler, er de indeklimaramte skoler og institutioner, samt udsugningsrør i industrien, rene udsugningsrør giver et velfungerende anlæg og mindsker risikoen for brandspredning via kanalerne.

Et anlæg med snavsede og nogle gange delvistilstoppede kanaler, kan være årsag til en række alvorlige konsekvenser. Der kan ske en væsentlig forringelse indeklimaet, pga. støvede og delvis tilstoppede kanaler, der giver grobund for mikroorganismer, som bl.a. bakterier og skimmelsvampe, som kan resultere i et dårligere helbred og nedsat arbejdsevne.

Et andet problem er manglende udskiftning af luft, med forhøjetluftfugtighed til følge. Disse indeklimaproblemer som kan skabe både akutsygdom, men også nedsat arbejdsevne samt en række andre følgevirkninger,kan ofte løses ved en professionel rensning og indregulering.

		
		
		
Ventimanden.dk
Ventimanden.dk
  
 
 Ventimanden.dk   Ventimanden.dk  Telephone: 75 32 19 76